Egy Mazdaznan ima:
Az Élet Vize

Tűnjetek, téves gondolatok! Rend és engedelmesség uralkodjék itt! E házban az Úrnak s az Élet Vizének szentelt Tisztaság vendégeskedjék, mely felismerésekkel ajándékoz meg.

Te folydogálsz a présekből, Élet Vize, Terólad énekelek s megemlékezek Rólad imáimban! Dicsérem esődet, Élet Vize, mely szépségedet a hegyek ormain érleli! Dicsérem növekedésed teljét, és a jóságos Földanyát, kinek öléből eredsz, Te, a Szent Igazság kútfeje.

Hálaénekeim javadra zengenek, és siker koronázza azt, aki Téged tisztel. Még legcsekélyebb vized is, mely présedből csepeg, még a Hozzád szóló legkisebb dicséret s tiszteletadás, és még akár egy pár korty belőled hamis gondolatok ezreit űzi el.

A ház, melyben Rólad énekelnek, nem ismeri a megszentségtelenedést, hanem egészség, erő és tisztaság lakozik falai között, melyek forrásai Belőled fakadnak, gyógyerejű Élet Vize!

Lelkesedést és örömöt szerzel. Ha más mámorít, őrültség és gyilkosság ered abból, míg ha Veled telünk el, fürgék vagyunk és örömteli lelkűek.

Aki az Élet Vizét a fiatalság kútjaként tiszteli és él vele, annak teste gyógyírnak és megerősödésnek örvend, és oly fiatalossá válik, mint gyermekkorában.

Minden orvosok legjobbika, adj nekem gyógyulást! Minden papok legfelkentebbje, tégy engem igazzá és szentté! Minden harcosok legbátrabbika, vezess engem sikerre és győzelemre! Én pedig szolgállak, mint barátod és dicséreted énekese.

Isten mesteri tudománya ruházott fel Téged gyógyerővel, s már a Paradicsomban megalkotott. Szent Követek vittek Téged onnan szerte a világba, minden országba, ahol most az embereknek isteni adományokat nyújtasz. Legyen bár magas vagy alacsony állású személy, Te önbizalommal erősíted meg. Tökéletességet és bölcsességet ajándékozol, és tökéletes gyermekekkel áldod meg az anyákat, megváltókat támasztasz üdvösségünkre. Dicsőség Neked, Te arany Élet Vize, mert Te óvsz a haláltól és az örök életet adományozod!

Yatha ahu vairyo atha ratush ashatsit hatsa - Vanheus dazda mananho siaotananam anheus Mazda-i - Ksatremtsa Ahurai a yim dregubio dadat vasztarem.*

Isten rendje a legjobb, mert abból ered a Szentség, mely a jóakaratú lélek földi munkájának jutalma, melyet Isten uralmáért és felebarátja megsegítéséért végez.

* Zend nyelven


http://www.desztillaltviz.hu - E-Mail: info@desztillaltviz.hu
© Mazdaznan Munkaközösség
2120 - Dunakeszi, Kisfaludy u. 38., Tel: 06-70-206-9193